Bijscholingen beëdigd vertalen en tolken

We organiseren dit najaar 1 gespecialiseerde module:

 • Turks Recht: 21 en 23 november 2022
  (Jurist aangesteld door de raadspersoon van het Directoraat voor Turken in het buitenland (YTB); beide modules worden in het Turks gegeven)

De andere modules worden (indien voldoende interesse) in het voorjaar 2023 georganiseerd.

Praktisch

 • De module Turks Recht  vindt plaats vanaf 10 deelnemers, en kan gevolgd worden door de deelnemers van de permanente vorming of door beëdigde tolken en vertalers die zich willen bijscholen.
 • Enkel wie alle lessen volgt, krijgt een certificaat
 • Deadline voor inschrijving is 10/11/2022.
 • Kmo/opleidingsverlof zijn niet mogelijk.
 • Wie nog vragen heeft over de permanente vorming of over de bijscholingen, kan mailen naar beedigd-tolken@ugent.be of  beedigd-vertalen@ugent.be. De meeste vragen worden echter op deze website beantwoord. Voor u contact opneemt, gelieve dus eerst deze webpagina en onze 'Vaak gestelde vragen' (FAQ) grondig te overlopen.

  Inhoud bijscholingen

  Turks Recht ((Jurist aangesteld door de raadspersoon van het Directoraat voor Turken in het buitenland (YTB); beide modules worden in het Turks gegeven)

  • 21/11 van 18u - 21u: Het Turkse rechtssysteem. 

  Tijdens deze module krijgen de cursisten een uiteenzetting over het Turkse rechtssysteem. In het bijzonder wordt hier dieper ingegaan op de structuur en de bevoegdheden van de verschillende rechtbanken. Dit geeft de cursisten de mogelijkheid om een vergelijkende analyse te maken van de rechtssystemen in Turkije en België.

  • 23/11 van 18u - 21u: Gerechtelijke procedures in Turkije

  Deze module heeft als doel de cursisten een beter inzicht te geven in een aantal vaak voorkomende gerechtelijke procedures. Hierbij worden ook een aantal documenten onder de loep genomen die vaak vertaald of getolkt dienen te worden tijdens deze gerechtelijke procedures. De cursisten krijgen gedetailleerde uitleg over het juridische jargon in het Turks. 

  Jeugdrecht (Els De Frene)

  De module behelst de belangrijkste begrippen uit het jeugdrecht alsook de meest voorkomende procedures. Om een en ander nog duidelijker te kaderen worden een aantal voorbeelddossiers besproken. Na het volgen van deze gespecialiseerde cursus weten cursisten wat een VOS en MOF is, hebben ze notie van de alimentatieverplichting en het Kinderrechtenverdrag en kunnen ze aan de slag om bijstand in deze materie te bieden.

  Asielrecht

  Taptolken (meerdere lesgevers)

  De module geeft cursisten een kijk op de technologie en de (deontologische) principes van het taptolken. Om het belang van die principes te illustreren, komen spelers uit de gerechtelijke wereld een paar zaken uiteenzetten waarbij ze betrokken waren en waarin taptolken een centraal element van de bewijsvoering was.

  Videotolken en afstandstolken met oefeningen