PUBLICATIE - 'Digital Game-Based Learning effectiveness assessment: Reflections on study design'

(05-03-2021) Artikel door dr. Anissa All

Ondanks de formulering van verschillende richtlijnen omtrent effectiviteitsonderzoek naar educatieve videogames, worden er nog vaak vragen gesteld bij de validiteit en betrouwbaarheid van gepubliceerde studies. Dit heeft voor twijfel gezorgd omtrent de kwaliteit van bewijs voor effectiviteit van educatieve videogames, zowel in de academische wereld en in het onderwijsveld. Daarenboven wordt de praktische waarde van dat type onderzoek vaak in vraag gesteld door het werkveld. Daarom is men in deze studie eerder geformuleerde richtlijnen gaan herdenken door middel van drie haalbaarheidsstudies: één in een schoolcontext, één in een gezondheidscontext in één in een bedrijfscontext. Resultaten van deze studie brengen enkele genuanceerdere aanbevelingen met betrekking tot controlegroepen en experimentele controle. Deze studie brengt ook enkele elementen aan het licht die de validiteit van effectiviteitsonderzoek naar educatieve videogames in gevaar brengen en enkele aanbevelingen rond hoe men hier op kan anticiperen. Tot slot stelt deze studie extra indicators voor om mee te nemen bij het meten van motivationele en efficiëntie-gerelateerde uitkomsten.

Download het volledige artikel hier