UGent mee aan het roer van Europese netwerk- en lobbyorganisatie

(11-01-2022) Professor Ilse Derluyn is verkozen om minstens tot 2024 te zetelen in het bestuur van de EASSH, de voornaamste stem van de sociale en geesteswetenschappen (SSH) richting de Europese Commissie.

Nadat rector Rik Van de Walle werd herkozen voor een tweede termijn als voorzitter van CESAER, een invloedrijk netwerk van 58 Europese universiteiten, zal nu ook professor Ilse Derluyn vanuit de UGent het Europese onderzoeks-, innovatie- en onderwijsbeleid mee helpen vormgeven.

Professor Derluyn, die als hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen gespecialiseerd is in migratie- en vluchtelingenstudies met een focus op psychosociaal welzijn, werd op 4 november 2021 verkozen tot lid van de raad van bestuur van de European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH), de voornaamste stem van de sociale en geesteswetenschappen (SSH) richting de Europese Commissie. EASSH-bestuursleden worden verkozen voor een termijn van drie jaar. Ten minste tot 2024 zal de UGent dus richtinggevend kunnen zijn in de domeinen van het Europese (hoger)onderwijs-, onderzoeks- en innovatiebeleid.

De beide netwerken vinden elkaar in dossiers zoals interdisciplinariteit en het Europese budget voor onderzoek en innovatie. Daar waar EASSH pleit voor een betere integratie van de sociale en geesteswetenschappen in het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe, ijvert CESAER voor een betere link tussen STEM en SSH, en dit niet alleen in Horizon Europe, maar in de hele European Research Area.