Nieuwe lessenreeks Low Countries Studies

(11-01-2022) Een cursus Vlaanderen, België en Nederland voor buitenlandse studenten en onderzoekers.

Een cursus Vlaanderen, België en Nederland voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Dat is in een notendop de inhoud van de Engelstalige lessenreeks Low Countries Studies, die vanaf woensdag 16 februari 2022 voor de 27ste keer wordt georganiseerd. De cursisten krijgen een brede waaier van informatie over allerlei aspecten van de Vlaamse samenleving: taal, cultuur, geschiedenis, kunst, media, economie, ruimtelijke ordening … Dit alles wordt belicht binnen de bredere context van België en de Nederlanden.

Low Countries Studies wordt georganiseerd door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De lessenreeks bestaat uit twaalf lezingen en kan worden gevolgd als vak (met evaluatie) en als bijkomende vorming in het kader van Levenslang Leren (zonder evaluatie). Zie registration voor alle details.

Het volledige programma is te vinden op: http://www.ugent.be/lw/lcs/en/programme