Relations between instructional quality, teacher characteristics, and student background and mathematics achievement

Promovendus/a
Liu, Xin
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Onderwijskunde
Academische graad
Doctor in de Pedagogische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Administratief promotor: prof. dr. Martin Valcke, vakgroep Onderwijskunde (PP06) - promotoren: prof. dr. Jan De Neve, vakgroep Data-Analyse (PP01) - prof. dr. Kajsa Hansen Yang (University of Gothenburg, Sweden)
Examencommissie
Voorzitter: prof. dr. Wouter Vanderplasschen, vakgroep Orthopedagogiek (PP10)

Praktisch

Datum
Dinsdag 27 september 2022, 19:00
Locatie
Auditorium 5 - Campus Dunantlaan, Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent