Towards a More Durable Concrete Repair System by the Development of Chloride Entrapping Agents for Repair Mortars and Innovative Surface Treatments of the Concrete Substrate

Promovendus/a
Yazdi, Mohammadali
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Naar een duurzamer betonreparatiesysteem door de ontwikkeling van chloride-bindende middelen voor reparatiemortels en innovatieve oppervlaktebehandelingen van het betonsubstraat
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Kim Van Tittelboom, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven)
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Luc Courard (Université de Liège) - prof. Nele De Belie (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Geert De Schutter (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Elke Gruyaert (KU Leuven) - prof. Mladena Lukovic (Technische Universiteit Delft, Nederland) - prof. Kim Van Tittelboom (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Sandra Van Vlierberghe (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie)

Korte beschrijving

Beton is een veelgebruikt bouwmateriaal. Niettegenstaande zijn hoge duurzaamheid, wordt schade aan betonconstructies tijdens de levensduur geregeld vastgesteld en dan dringt herstel zich op. Aangezien de bruikbaarheid en duurzaamheid van de herstelde betonconstructies soms zorgwekkend is, lag de focus van het doctoraat op de ontwikkeling van een nieuw duurzaam reparatiesysteem. Hiertoe werden nieuwe hulpstoffen voor gebruik in reparatiemortels ontwikkeld en werd de hechting tussen het betonsubstraat en de reparatiemortel onderzocht, rekening houdend met de nadelige effecten die betonverwijderingstechnieken op de eigenschappen van het betonoppervlak kunnen hebben. Verschillende methoden, waaronder de toepassing van nanomaterialen en/of bacteriële biodepositie, werden bestudeerd om de verloren hechtsterkte, veroorzaakt door het gebruik van agressieve verwijderingstechnieken (bijvoorbeeld hamerbeitelen), te herwinnen . Wat de reparatiemortel betreft, was duurzaamheid de belangrijkste zorg. Daarom werd een nieuw type superabsorberend polymeer ontwikkeld dat krimp vermindert en chloride-ionen bindt, waardoor het binnendringen van chloride in het systeem wordt verminderd. Daarnaast werd de toepassing van gelaagde dubbele hydroxiden (LDH's) in reparatiematerialen bestudeerd en werden nieuwe bevindingen gedaan met betrekking tot het chloride-adsorptievermogen van de LDH's en hun impact op de hydratatie van de bindmiddelen in reparatiemortels.

Praktisch

Datum
Maandag 28 november 2022, 17:00
Locatie
leslokaal UGain, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be