Gut microbiota as a driving factor in the interindividual variability in the metabolism of catechins

Promovendus/a
Li, QiQiong
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of Engineering in Food Science & Engineering (2017, Nanchang University, China)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele, BW25 - Dr. Jan Stautemas, GE37
Examencommissie
Prof. dr. ir. Veerle Fievez (Voorzitter), BW22 - Prof. dr. ir. John Van Camp (Secretaris), BW23 - Prof. Patrick Calders, GE37 - Prof. dr. Pedro Mena, University of Parma, Italië - Dr. Ana Rodriguez-Mateos, King's College London

Praktisch

Datum
Dinsdag 14 februari 2023, 15:30
Locatie
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent