Physics-Informed Machine Learning Based Identification and Reinforcement Learning Based Control of Flexibility in Smart Grid Applications

Promovendus/a
Lahariya, Manu
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Technology in Aerospace Engineering, Indian Institute of Technology Kharagpur, India, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Chris Develder, vakgroep Informatietechnologie - prof. Bert Claessens, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Bert Claessens (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Guillaume Crevecoeur (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Geert Deconinck (KU Leuven) - prof. Thomas Demeester (vakgroep Informatietechnologie) - Prof. Chris Develder (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Koen Kok (Technische Universiteit Eindhoven, Nederland) - dr. Fred Spiessens (VITO)

Korte beschrijving

In de moderne wereld maken de bezorgdheid over het milieu en de stijgende vraag naar elektriciteit het gebruik van schone energie noodzakelijk - van de zon, wind en de productie ervan op meerdere gedistribueerde locaties. De 21e eeuw heeft een herstructurering van het conventionele elektriciteitsnet nodig, zowel qua infrastructuur als qua werking, om het moderne "slimme net" te ontwikkelen. De slimme netten van de toekomst zullen worden geïntegreerd met informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om de vraag naar elektriciteit op een schone, economische, duurzame en milieuvriendelijke manier te ondersteunen. Het moet intelligent zijn – om energie uit verschillende bronnen te beheren en te distribueren naar talloze locaties waar energie nodig is. Het is in deze evenwichtsoefening dat technieken van kunstmatige intelligentie nodig zijn. Het werk in dit proefschrift maakt de identificatie en het gebruik van energieflexibiliteit mogelijk die door consumenten wordt aangeboden. Op fysica gebaseerde machineleuning wordt gebruikt om flexibiliteitsidentificatiemodellen te ontwerpen, en versterkingsleuning wordt gebruikt om besturingspolicies te leren om deze flexibiliteit te gebruiken. Dit proefschrift bestudeert drie verschillende smart grids-toepassingen, namelijk huishoudelijke verwarming, industriële processen en EV-opladen. Voor het geval van EV-laden wordt ook een synthetische datagenerator ontwikkeld.

Praktisch

Datum
Dinsdag 14 februari 2023, 15:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be