Samenwerking CVO's

Overdracht lerarenopleidingen

In het decreet op de versterking van de leraren is beslist dat alle lerarenopleidingen vanaf 2019-2020 zullen worden aangeboden in het hoger onderwijs onder verantwoordelijkheid van de hogescholen en de universiteiten.

Hieruit volgt dat de lerarenopleidingen die tot nog toe door de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) werden ingericht, overgedragen zullen worden naar de hogescholen en de universiteiten.

Samenwerking

Ondanks deze overdracht voorziet het decreet dat universiteiten kunnen samenwerken met CVO’s om de educatieve master voor zij-instromers zo flexibel mogelijk in te richten.

De bedoeling is dat studenten een aantal vakken van het programma ook op locatie kunnen volgen en dat ze de opleiding vlot met werk kunnen combineren.

Vier samenwerkingsakkoorden

Hiervoor heeft de UGent samenwerkingsakkoorden afgesloten met 4 centra voor volwassenenonderwijs:

Programma

Hoe het programma er concreet zal uitzien en waar wat zal gevolgd kunnen worden, wordt op deze website aangekondigd zodra die informatie beschikbaar is.