Woord vooraf Gent

Em. prof. Kristiaan VersluysEr is goed nieuws en slecht nieuws. Over het slechte nieuws hoef ik niet uit te weiden. De kranten staan er vol van. Velen van ons zijn geboren in de decennia kort na de Tweede Wereldoorlog en ondanks ons respectabel collectief historisch recul beleven we tijden zonder voorgaande. Een luttele vijf jaar geleden kon niemand bevroeden wat ons nu allemaal tezelfdertijd overkomt: de klimaatverandering die zich razendsnel doorzet, een pandemie door een hardnekkig virus, de democratie die als bestuursvorm onder druk komt te staan, ongeziene brandstofprijzen, een gewapend conflict (een echte oorlog) dichtbij, in Europa.

Het zijn angstwekkende tijden, waarbij vele zekerheden lijken te worden weggespoeld. Het goede nieuws is dat de mens niet zonder weermiddelen is tegen al deze verschillende vormen van rampspoed. We zijn niet hulpeloos overgeleverd aan het noodlot. We hebben onderwijs en wetenschap als verdedigingslinies tegen de nukken van de natuur en tegen de eigen menselijke tekortkomingen en dwaasheid.

Als kenniscentrum speelt de universiteit een cruciale rol in de nooit aflatende strijd om gezamenlijk als mensheid vooruit te gaan. De Wetenschappelijke Nascholing doet daar verslag over. Ook dit academiejaar zullen we kunnen aanhoren hoe ver onderzoekers zijn doorgedrongen in de geheimen van de natuur en van het menselijk gedrag.

Zoals het geval was bij vorige edities besteden we aandacht aan de actualiteit, met lessenreeksen over het conflict in Oekraïne en over de migratieproblematiek. Maar we kijken ook naar achterliggende problemen, die te maken hebben met duurzaamheid zowel van materialen als vormen van voedselvoorziening (aquacultuur). Er is een lessencyclus over consumentengedrag en reclame. En we beginnen met onderzoek naar iets zeer fundamenteels, iets wat aan de bron ligt van al het menselijk streven en van de menselijk natuur zelf: onze hersenen, het orgaan dat ons in staat stelt te denken.

We treffen elkaar op onze nieuwe plek: het Ufo-gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. Na al de coronamiserie wordt het een prettig weerzien met de trouwe leden van de Wetenschappelijke Nascholing en een hartelijk welkom voor de nieuwe. Mijn dank gaat dan ook uit naar al wie bijdraagt tot het succes van de lezingen: de sprekers, het Organisatiecomité (in het bijzonder de ererectoren Jacques Willems en Paul Van Cauwenberge), en de coördinator mevrouw Kathleen Dekens.

Em. prof. Kristiaan Versluys
Voorzitter Organisatiecomité
Wetenschappelijke Nascholing UGent