Betrekken van het werkveld

In het levenslang leren is het belangrijk dat het werkveld actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuw aanbod en de actualisering van het huidige aanbod via co-creatie. Enkel als er ingespeeld wordt op de noden van het doelpubliek is het mogelijk om levenslang leren duurzaam uit te bouwen. Het is belangrijk dat de genomen initiatieven afgestemd en gekoppeld worden aan de verwachtingen van het werkveld. Daarom worden bij het project levenslang leren systematisch externe experten betrokken die met de blik vanuit het werkveld de uitbouw van het levenslang leren aan de UGent mee opvolgen en ondersteunen.

Input wordt verkregen via: 

  • Lidmaatschap van externe experten uit het werkveld in de Commissie Levenslang Leren en de stuurgroepen van de academies voor levenslang leren
  • Alumnibevraging
  • Apollo 8 project Levenslang leren:
    • ontwikkelen en toepassen van een methodiek om te komen tot een aanbod levenslang leren dat is afgestemd op de noden van het werkveld en de maatschappij en de verwachtingen van de lerende.