Samenstelling auditcomité

Isabelle De Clercq

Advocaat bij de balie te Gent
Lid van de Raad van Bestuur UGent
Voorzitter van het Auditcomité sinds 1 oktober 2018
Isabelle.DeClercq@UGent.be

Liesbeth De Moor

Teamverantwoordelijke en dossierbehandelaar dienst lokale financiën Oost-Vlaanderen
Vlaamse overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur – Lokale Financiën
Onafhankelijk deskundige
Lid van het Auditcomité sinds 11 september 2020
liesbeth.demoor@ugent.be

Chantal De Pauw

Woordvoerster FOD Economie
Leidinggevende Directie Communicatie en woordvoerster van de FOD Economie
Onafhankelijk deskundige
Lid van het Auditcomité sinds 27 mei 2011
Chantal.Depauw@UGent.be

Jan Steverlynck

Bestuurder van vennootschappen en verenigingen
Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur UGent
Lid van auditcomité sinds 25 maart 2011
Jan.Steverlynck@UGent.be

Jo De Loor

Diensthoofd dienst Interne Audit UGent
Secretaris van het Auditcomité
Jo.DeLoor@UGent.be

Mario Coppens

Voorzitter Liberale Vakbond
Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur Universiteit Gent
Lid van het Auditcomité sinds 1 oktober 2018