Raad van Bestuur

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en heeft uit dien hoofde de volheid van handelings- en bestuursbevoegdheid.
De Raad van Bestuur bepaalt ook de academische en administratieve organisatie van de universiteit.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor:

 1. het bepalen van de missie en de visie van de universiteit;
 2. het goedkeuren en eventueel aanpassen van het strategisch plan;
 3. het jaarlijks vastleggen, goedkeuren en eventueel aanpassen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 4. het bepalen van de organieke reglementen.

De Raad van Bestuur kan alle andere bevoegdheden toewijzen, delegeren of verder delegeren.
De Raad van Bestuur heeft de visie en de principes met betrekking tot bevoegdheidsverdeling aan de UGent goedgekeurd.

De bevoegdheidsdelegaties zelf zijn neergeschreven in delegatiebesluiten:

De subdelegaties van de faculteitsraden zijn eveneens door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Voor de directies DOWA en DPO zijn met betrekking tot de bevoegdheidsdelegaties dienstenniveau-overeenkomsten vastgelegd.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Voorzitter: Sas van Rouveroij van Nieuwaal
 • Rector: Rik Van de Walle
 • Vicerector: Mieke Van Herreweghe
 • Ondervoorzitter: Alexander Vercamer
 • Vertegenwoordigers zelfstandig academisch personeel:
  Benjamin Biebuyck (plv. Marysa Demoor), Gert Vermeulen (plv Inge Govaere), Peter Vandenabeele (plv Els Goetghebeur), Frank Vermassen (plv Katharina D'Herde), Gert De Cooman (plv. Lieva Van Langenhove), Patricia Everaert (plv. Rudi Vander Vennet), Ann Martens (plv. Edwin Claerebout), Tammy Schellens (plv. Bram DeWever), Els Van Damme (plv. Christian Stevens), Stefaan De Smedt (plv. Sarah De Saeger), Mieke Van Houtte (plv. Patrick Vyncke), Ilse Derluyn (plv. Jelle Laverge)
 • Vertegenwoordigers assisterend academisch personeel:
  Jochen Devlieghere (plv. Lien Valcke), Femke De Backere, Tim Van Den Bossche 
 • Vertegenwoordigers administratief en technisch personeel:
  Tim Joosen, Jeroen Ongenae (plv. David Mannaert), Hilde Dewulf 
 • Vertegenwoordigers studenten:
  Sara Helsen (plv Pauline Vertongen), Said Mabrouk (Kâni Ünal), Jorn Van Polfliet (plv Maarten Buytaert), Eva Van Reeth (Sandra Vandevelde)
 • Vertegenwoordigers openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus:
  Isabelle De Clercq (plv. Katleen Haentjens), Chris De Hollander (plv Christel Geltmeyer), Bert Mons, Luc Hamelinck (plv. Ann Vermorgen), Chris Reniers (plv. Philippe Diepvents), Sabine Slegers (plv Mario Coppens), Claire Tillekaerts (plv Jimmy Koppen), Simon Vandecasteele (plv Stefaan D'Haeze),  Alexander Vercamer (plv. Leen Van den Neste), Jos Vermeiren (plv. Jan Steverlynck)
 • Vertegenwoordigers UZ Gent:
  Peter De Paepe (plv. Sabine Van daele), Geert De Smet (plv. Valerie Vinck)

 

Leden met raadgevende stem

 • Regeringscommissaris: Erik Maes
 • Academisch beheerder: Mike Nachtegael
 • Logistiek beheerder: Jeroen Vanden Berghe
 • Gedelegeerd bestuurder UZ Gent: Eric Mortier

Secretaris

 • Dirk Van Haelter

Vergaderingen

De agenda, verslagen en notulen worden gepubliceerd op intranet (login vereist).

Contact