Dr. Petra Debusscher - De Europese Unie en de promotie van gendergelijkheid


Wat heeft gender precies te maken met de Europese Unie (EU)? De geschiedenis en het beleid van de EU worden doorgaans niet gekoppeld aan een analyse van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is dan ook niet ongewoon om studenten en onderzoekers zich dit te horen afvragen, wanneer het onderwerp naar voor wordt gebracht. Desalniettemin heeft de EU heel veel betekend voor de gelijke behandeling in het dagelijkse leven van Europese vrouwen en mannen en heeft zij al van bij het prille begin de macht gehad om de genderrelaties vorm te geven in Europa. Dit verhaal start in 1957 bij de ondertekening van het Verdrag Van Rome toen gendergelijkheid bijna per ongeluk in het stichtingsverdrag van de Europese Economische Gemeenschap werd opgenomen om via gelijke verloning voor vrouwen en mannen oneerlijke concurrentie en verstoringen van de Europese vrije markt te voorkomen. Sinds haar oprichting heeft er een interessante evolutie plaatsgevonden op het gebied van het Europese beleid rond de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Onbedoeld gaf dit zogenaamde artikel 119 feministen immers een middel in handen om ook op andere gebieden gendergelijkheid te realiseren. Het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ zou algauw uitbreiden tot een bredere activistische eis tot gelijke rechten gerelateerd aan werk en sindsdien nam de EU talloze initiatieven rond arbeidsparticipatie, opleiding, promotie, arbeidsvoorwaarden, gelijk loon, sociale zekerheid, ouderschapsverlof en toegang tot goederen en diensten. Vandaag treedt gelijkheid tussen vrouwen en mannen bovendien ook steeds meer binnen in nieuwe(re) Europese beleidsdomeinen, zoals familiebeleid, gendergerelateerd geweld en de gelijke vertegenwoordiging in de politiek en het bedrijfsleven. Ondanks de verbreding van het beleid, zowel op vlak van thema’s als strategieën, lopen economische motieven echter als een rode draad doorheen deze geschiedenis. Verschillende vindingrijke activisten binnen en buiten de Europese instellingen hebben hier handig gebruik van gemaakt om het gelijkerechtenbeleid in Europa mee vorm te geven en op de agenda te houden. Zolang het grondrecht van gendergelijkheid echter ondergeschikt blijft aan economische doelstellingen is een samenhangende Europese visie op genderbeleid evenwel een utopie.
In deze lezing wordt een volledige, maar toegankelijke inleiding gegeven van hoe de genderrelaties in Europa sinds 1957 worden gevormd door het Europees beleid, de besluitvormingsprocessen en haar instellingen, maar ook vice versa hoe de bestaande genderrelaties op hun beurt de EU en haar beleid vormen.

Dr. Petra Debusscher is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Citizenship, Equality and Diversity’ (CED) van de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze is alumna van het Centrum voor EU Studies van de UGent, waar ze in 2010 haar doctoraat behaalde over ‘Gendermainstreaming in het Europees Ontwikkelingsbeleid’. Ze verrichtte de voorbije jaren onderzoek naar verschillende thema’s met betrekking tot de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid van de Europese Unie. Daarnaast doceerde ze de vakken ‘Gender en de Europese Unie’, 'Belangenvertegenwoordiging in de Europese Unie' en 'Gender Theories and Equality Policies' in de Master EU Studies (Universiteit Gent) en de Bachelor Politieke Wetenschappen '(Radboud Universiteit Nijmegen).

https://antwerp.academia.edu/PetraDebusscher

Praktisch

7 mei 2015

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van deze middaglezing

Inschrijven

https://webapps.ugent.be/eventManager/events/gendergelijkheid