Kruispuntdenken - Dr. Sarah Scheepers

“Intersectioneel denken. Handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen.”

Intersectioneel denken of kruispuntdenken is onmisbaar voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking. Intersectionaliteit is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden (‘meervoudige discriminatie’) en de dynamiek die daaruit vloeit zichtbaar maakt. Dit perspectief helpt meer complete oplossingen formuleren die rekening houden met de verschillende aspecten die onze posities, onze kansen, onze privileges (of het gebrek daaraan) bepalen. Het is een andere manier van kijken naar de realiteit dan we vandaag doorgaans gewend zijn.
Tijdens de lezing gaan we in op wat ‘intersectionaliteit’ nu precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen, positieve actie, en het diversiteitsdenken, en geven we concrete tips voor medewerkers en organisaties.

 

 

Sarah Scheepers is coördinator van ella vzw (sinds 2013). Daarvoor werkte zij als onderzoeker gelijke kansen en diversiteit aan de KULeuven. Haar interesses liggen op het kruispunt van taal- en letterkunde, vrouwenstudies en bestuurskunde.

Praktisch

29 januari 2015

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van deze middaglezing

Inschrijven

https://webapps.ugent.be/eventManager/events/intersectioneeldenken