Groepsgesprekken met rolmodellen

Groepsgesprekken met een rotatiesysteem

In een leslokaal van de instelling worden rondetafelgesprekken georganiseerd tussen een rolmodel en maximum een achttal leerlingen (= een groepsspeeddate). Afhankelijk van het aantal leerlingen bepalen we het aantal rondetafels. We hanteren een rotatiesysteem zodat de leerlingen verschillende rolmodellen kunnen spreken. Elk rondetafelgesprek duurt ongeveer 20 minuten. De leerlingen nemen deel aan minstens drie groepsgesprekken.

De rolmodellen brengen een getuigenis over hun bijzonder studiekeuzeverloop en hun studievoortgangsproces, hun persoonlijke successen en struikelblokken. De focus ligt niet op het opleidingsaanbod, maar wel op algemene thema's, zoals de studiekosten, de bachelor-masterstructuur,  het leerkrediet, mogelijke ondersteuningsinitiatieven, de onderwijscultuur, het kotleven, het verenigingsleven, … komen uitgebreid aan bod. We hanteren drie methodieken in spelvorm (sleutelbeelden, cijferquiz, woordenspel) om interactie tussen het rolmodel en de leerlingen te stimuleren.

Wij waken steeds over de aanwezigheid van een diverse groep rolmodellen (vrouwen versus mannen, zorgeloze versus kwetsbare kansengroepstudenten, hogeschoolstudenten versus universitaire studenten.)