Duurzaamheidsverslag

Cover duurzaamheidsverslag 2020

 

Het duurzaamheidsverslag 2020 toont welke maatregelen de UGent neemt om de transitie naar een duurzamere samenleving mee vorm te geven én te versnellen en welke resultaten daarbij geboekt worden. 
Het duurzaamheidsverslag wordt samengevat in dit filmpje. Vervolgens lieten we in een 2de filmpje de vicerector en de beheerders reageren op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister).

Algemene standaarden (Foundation, General Disclosures, Management Approach, GRI 100)

Economische standaarden (Economic Standards GRI 200)

Milieustandaarden (Environmental Standards GRI 300)

Sociale standaarden (Social Standards GRI 400)

Vorige verslagen

Cover duurzaamheidsverslag 2018 Duurzaamheidsrapport UGent 2016 Duurzaamheidsverslag 2013

duurzaamheidsverslag

2018

duurzaamheidsverslag

2016

duurzaamheidsverslag

2014