Instellingsreview 2022: kwaliteit van het onderwijs van de universiteit

In het najaar van 2022 vond aan de UGent de instellingsreview plaats. Alle Vlaamse universiteiten en hogescholen worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De instellingsreview gaat na of de instelling op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voert, met inbegrip van de regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen. Een positieve uitkomst, al dan niet met voorwaarden, leidt tot verlenging van de accreditatietermijnen voor geaccrediteerde opleidingen van de instelling. Een negatieve instellingsreview maakt dat de NVAO opnieuw verantwoordelijk wordt voor de borging van de kwaliteit van elke opleiding.

In deze periode bezocht een internationaal samengestelde commissie de UGent:

  • Een verkennend locatiebezoek vond plaats op 11 oktober 2022 
  • Tijdens een verdiepend locatiebezoek van 12 t.e.m. 14 december 2022 onderzocht de commissie de implementatie van het onderwijsbeleid en de kwaliteitsborging binnen de instelling.

Elke instelling dient ten laatste zes weken voor het verkennend locatiebezoek van de commissie een Kritische Reflectie aan de NVAO te bezorgen. Voor de UGent werd dit ingediend op 15 juli 2022.

Kritische Reflectie

De Kritische Reflectie  bestaat uit drie hoofdstukken en een illustratie. 

Kritische reflectie 

Elk hoofdstuk eindigt met sterktes en aandachtspunten:

Instellingsreview 2016

Op 11 september 2017 kreeg de UGent een positief oordeel in de vorige Instellingsreview.

Dowload Kritische Zelfreflectie 2016

Onderstaande rapporten van de NVAO bevatten de resultaten:

Rankings

De Universiteit Gent scoort op wereldschaal zeer goed: in wereldrankings staan we regelmatig in de top-200.

Lees meer over rankings