No Object is an Island. Het project 'Een digitale toekomst voor de Bourgondische erfenis'

When
27-02-2023 from 13:00 to 14:30
Where
Ghent, Campus UFo, Henri Pirennezaal (UFo, eerste verdiep)
Language
Dutch
Organizer
Stefan Meysman
Contact
Stefan.Meysman@UGent.be

Lezing team Hof van Busleyden over digitaliseringsproject Bourgondisch erfgoed

Collectiedatabanken van musea en andere erfgoedinstellingen vormen een schatkamer voor objectgericht historisch en kunst- en cultuurhistorisch wetenschappelijk onderzoek. De presentatie van de objecten daarin gebeurt echter vaak erg geïsoleerd, met naast een materiële beschrijving vooral aandacht voor de iconografie en de kunstenaar. De talrijke verbanden van een object met andere objecten, maar bijvoorbeeld ook met plaatsen, personen en gebeurtenissen blijven daardoor grotendeels onzichtbaar.

Met het project Een digitale toekomst voor de Bourgondische erfenis (2021-2022) ontwikkelden Museum Hof van Busleyden (MHvB) en Stadsarchief Mechelen (SAM) een methodiek om, als deel van een bredere inhaalbeweging in de digitale registratie van de Bourgondische en Bourgondisch geïnspireerde collecties, ook het fijnmazige netwerk van objecten, personen, plaatsen en gebeurtenissen zichtbaar te maken waarin een object bestaat. De focus daarbij was zowel synchroon als diachroon, waardoor niet enkel inzicht kan worden gegeven in het functioneren van een object op het moment waarop het is ontstaan maar ook in hoe en waarom het tot ons is gekomen.

In deze lunchlezing belichten we verschillende aspecten van dit digitalisatieproject, van de Bourgondisch-Habsburgse (kunst)historische Mechelse context, via de dataprocessing, digitalisering en datapublicatie, tot de verduurzaming van deze praktijk in de collectieregistratie en mogelijke vervolgprojecten.

Sprekers: Samuel Mareel (hoofdcurator) en Famke Peters (collectieregistrator) van het Museum Hof van Busleyden, en Henk Vanstappen (digitaliseringsbedrijf Datable).