Samenwerking

In een streven naar een maximaal bereik voor haar activiteiten en naar een gecoördineerde inspanning voor de promotie van duurzame en hernieuwbare energie, bundelt Universiteit Gent, Power-Link de krachten met organisaties die mikken op dezelfde doelstellingen.