Emiel Cracco

Emiel Cracco

Ik ben geïnteresseerd in hoe we het gedrag van andere mensen verwerken en in hoe anderen ons eigen gedrag beïnvloeden. Omdat er vaak meer dan twee personen betrokken zijn in dagdagelijkse sociale interacties, richt ik mij daarbij vooral op situaties waarin we samen met meerdere personen in interactie treden. In mijn doctoraat (2018, UGent) onderzocht ik hoe onze hersenen de acties van verschillende mensen tegelijk kunnen verwerken, zowel op visueel als op motorisch vlak. Momenteel werk ik als postdoc verder op dit onderwerp en onderzoek ik hoe we de relaties tussen de acties van anderen verwerken. Hoe weten we bijvoorbeeld of twee mensen interageren dan wel onafhankelijk van elkaar handelen? En verschillen deze processen bij volwassenen met en zonder autisme? Naast mijn onderzoek ben ik ook actief bezig met wetenschapscommunicatie. Dit doe ik als editor-in-chief van het populair wetenschappelijke magazine In-Mind Nederland (https://nl.in-mind.org/).