EXPLORA in EOS Wetenschap

Onlangs sprak Annabel Nijhof (EXPLORA) met EOS Wetenschap over haar onderzoek naar volwassenen met autisme, dat zich vooral richt op het beter begrijpen van mogelijke verschillen in hun zelfbeeld en hoe zij zich verplaatsen in anderen. Het interview verscheen in de meest recente uitgave van het tijdschrift, maar kan ook online gelezen worden, zie hier: https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/we-weten-weinig-over-het-zelfbeeld-van-mensen-met-autisme