Jo Tondeur

Gastprofessor bij de onderzoeksgroep METiS, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent

Foto Jo

 


Contactgegevens

   I   Bureaunummer: 120.020   

 

 

 

Jo Tondeur studeerde in 1996 af als leraar secundair onderwijs en werkte een aantal jaren in verschillende scholen in de Brusselse regio. Na zijn studies pedagogische wetenschappen startte hij een doctoraatsonderzoek over de integratie van ICT in het onderwijs. Momenteel is hij als onderwijstechnoloog en vakdidacticus Humane Wetenschappen verbonden aan de lerarenopleiding van de VUB. Daarnaast is hij gastprofessor aan de Universiteit Gent waar hij instaat voor het opleidingsonderdeel Onderwijskundig Ontwerpen. Hij doet onderzoek naar onderwijsinnovatie en dat met een specifieke focus op ICT, blended learning en professionele ontwikkeling. 

 

 

Overzicht van publicaties: