Koen Aesaert

Gastprofessor bij de onderzoeksgroep METiS, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent

Foto Koen

 

Contactgegevens

   I   Bureaunummer: 120.103   

 

 

 

Koen Aesaert behaalde in 2015 zijn doctoraat rond het meten van digitale competenties. Sinds 2018 is hij als gastdocent verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent. Hij doceert de opleidingsonderdelen Digitale leeromgevingen en STEM in het kleuter- en lager onderwijs. 

Daarnaast is hij als projectleider en coördinator data-analyse verbonden aan het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven). Vanuit deze functie coördineert hij de peilingen voor het Vlaamse lager onderwijs. 

Zijn onderzoeksinteresse focust op de ontwikkeling en psychometrische validering van gestandaardiseerde toetsen. Hij coördineert toetsontwikkelingsprojecten naar het gebruik van performance-based toetsen en situational judgement tests om complexe cognitieve en sociale vaardigheden van leerlingen te meten. Verder begeleidt hij nationaal en internationaal effectiviteitsonderzoek naar traditionele (bv. wiskunde, taal) en meer recente vormen (bv. informatieverwerving en -verwerking, digitale vaardigheden, burgerschapsvaardigheden) van leerprestaties. 

 

Overzicht van publicaties: