Vacature doctoraatsbursaal OMER-BE onderzoek (100%)

(12-07-2021) Deze vacature heeft betrekking op het onderzoeksproject OMER-BE; Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and other drug services in Belgium.

De OMER-BE studie wordt de eerste Belgische cohortstudie die de uitkomsten van drughulpverlening bestudeert vanuit een herstelperspectief. Dit onderzoeksproject neemt de vorm aan van een longitudinale cohortstudie in vijf verschillende behandelmodaliteiten in Vlaanderen en Brussel: ambulante gemeenschapsgerichte ondersteuning, ambulante substitutiebehandeling, residentiële ontwenningsbehandeling, langdurige residentiële zorg en Therapeutische Gemeenschappen, en mobiele teams.
Het hoofddoel van de OMER-BE studie is om herstelindicatoren te meten en te vergelijken tussen verschillende behandelvormen, om zo na te gaan hoe deze evolueren tijdens en na behandeling.

De opdracht van de onderzoeker zal erin bestaan om deze longitudinale cohortstudie uit te voeren in de Vlaamse regio en hoofdzakelijk kwantitatieve gegevens te verzamelen en te verwerken tijdens de verschillende meetmomenten. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoeksluik met een subsample van de onderzoekspopulatie (i.c. interviews met zorggebruikers). Gedurende het volledige onderzoeksproces werk je nauw samen met een collega-doctoraatsbursaal aan de VUB, die gelijkaardige onderzoeksopdrachten uitvoert in regio Brussel. De bevindingen uit de onderscheiden onderzoeksfasen worden gebundeld in een onderzoeksrapport.

Wij bieden je een contract van bepaalde tijd als doctoraatsbursaal voor een periode van min. 36 maanden (100% FTE).

De indiensttreding start ten vroegste op 1 september 2021.

Interesse in deze functie? Bekijk hier dan het volledige vacaturebericht.