Filip Morisse

Filip Morisse (°1967) studeerde af als orthopedagoog in 1990 en ging van meetaf aan de slag in Psychiatrisch Centrum te Gent, waar hij tot op vandaag nog steeds werkzaam is.  Hij werkte er steeds voor programma’s voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen: aanvankelijk bij bewoners met een ernstig en diep verstandelijke beperking die er permanent verbleven, sinds eind de jaren 90 in behandelsettings voor personen met een licht en matig verstandig beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Actueel is hij halftijds coördinator strategisch beleid voor de programma’s van Fioretti (kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking) en De Steiger ((jong)volwassenen met een verstandelijke beperking) en ook de respectievelijk outreachwerkingen van deze doelgroepen.  Hij blijft voeling houden met de klinische praktijk als halftijds medewerker van outreach De Steiger.  Op die manier is hij meer dan 30 jaar werkzaam in de psychiatrie voor personen met een verstandelijk beperking.

Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent,  board member van de European Association for Mental Health in Intellectual Disability en stichtend lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development).

In 2021 behaalde hij een doctoraat aan de Universiteit Gent met als onderwerp Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek.

Sinds febr. 2022 is hij gastprofessor aan de Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent, met als focus geestelijke gezondheidszorg (voor personen met een verstandelijke beperking).