Franky D'Oosterlinck

Franky D'Oosterlinck

Prof. Dr. Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Observatie en Behandelingscentrum (OOBC) ‘Nieuwe Vaart’ te Gent. Er wordt in het OOBC buitengewoon onderwijs, dagbehandeling en mobiele begeleiding geboden aan kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen van 2,5 tot 14 jaar. In 2005 publiceerde hij samen met E. Broekaert,J. De Wilde, L. F. Bockaert en I. Goethals een doelgroeponderzoek over kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen in Vlaamse residentiële voorzieningen (D'Oosterlinck, Broekaert, De Wilde, Bockaert, & Goethals, 2006). Zijn doctoraat handelde over ‘Conflict Management in children and youth with emotional and behavioural disorders’ (D'Oosterlinck, 2006). Prof. Dr. Franky D’Oosterlinck is Master Trainer in Life Space Crisis Intervention (LSCI) en introduceerde, in samenwerking met de Universiteit Gent, deze methodiek in Vlaanderen. Zijn onderzoeksdomein behelst de studie van de doelgroep implementatie van methodieken zoals lSCI, RAP, time-out. Hij is stichter en voorzitter van European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care (EFeCT) en van het overlegplatform Minderjarigen met Gedrags- en Emotionele Stoornissen (MIGES).
Hij is betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen:
- Orthopedagogiek van de gedrags- en emotionele stoornissen
- Orthopedagogische synthese

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.