[on]Zekerheid na terugkeer: de verwachtingen van de gemeenschap, familiale geopolitiek en [in]formele steun voor Kameroense terugkeerders

Doctorand(us/a): Esseh Wanki Presca
Omschrijving: Migratie in Kameroen gaat gepaard met specifieke verwachtingen ten aanzien van migranten wat betreft het delen van opgebouwde middelen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze verwachtingen na terugkeer worden geëvalueerd. Om te begrijpen hoe verschillen tot stand komen, hanteert dit onderzoek een holistische benadering door de kenmerken van de socio-culturele, economische en politieke context van Kameroen mee te nemen. Het onderzoek doet dit aan de hand van vier niveaus: (1) de verwachtingen van de lokale gemeenschap ten aanzien van terugkeerders (2) de familiale perspectieven ten aanzien van terugkeer (3) de tactieken bij het navigeren door de socio-culturele, economische en politieke onzekerheden na terugkeer, en (4) de formele ondersteuningsstructuren die beschikbaar zijn voor terugkeerders. Dit onderzoek heeft als doel de wetenschappelijke kennis van het onderwerp te vergroten en aanbevelingen te schrijven voor beleid en praktijk om reïntegratieprocessen te faciliteren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2018 - maart 2022