Zorginnovatie in de residentiële zorg voor mensen met een meervoudige beperking. Een sociaal-ruimtelijk perspectief als hefboom.

Doctorand(us/a): Vanessa Dermaut
Omschrijving: Anders dan het mainstream-debat over inclusie en de-institutionalisering, vertrekt een sociaal-ruimtelijk perspectief van ruimte als vormgever van sociale relaties en het veranderbaar zijn van ruimte. Dit biedt mogelijkheden om de residentiële zorg te herdenken als inclusieve leefgemeenschap, als een gastvrije plek waar iedereen zich welkom kan voelen. Vanuit dit perspectief wordt, als een exemplarische case, de historiek van de onderzoekscontext ontrafeld, gebeurt een omgevingsanalyse en wordt een participatief actie-onderzoek opgezet met diverse stakeholders: de ontsluiting naar een inclusieve leefgemeenschap vereist immers een veranderingsproces in de onderzoekscontext. Uit dit sociaal-ruimtelijk onderzoek halen we een aantal ideeën die algemeen geldend zijn en die tegelijk de contextgebondenheid respecteren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Stijn Vandevelde
Periode: januari 2018 - september 2022