INclusive Holistic care for REfugee and migrant victims of sexual violence in Belgium, Ireland and UK | INHeRE

Migranten, aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen (MAR) lopen een groot risico op seksuele victimisatie (SV) voor maar ook bij aankomst in Europa. Het hanteren van een geïntegreerde en holistische aanpak (d.w.z. die forensische, medische en psychosociale zorg omvat) vanaf de opsporing tot en met de follow-up is erkend als de beste zorg voor alle SV-slachtoffers, met inbegrip van slachtoffers van mensenhandel voor seksuele uitbuiting. De toegang tot holistische zorg voor MAR-slachtoffers wordt echter belemmerd door een breed scala aan barrières.

Zorgverleners, wetshandhavers en culturele bemiddelaars/tolken die met MAR-slachtoffers van seksueel geweld werken, beschikken vaak niet over de expertise, taalvaardigheden en instrumenten om inclusieve holistische zorg aan MAR SV-slachtoffers te bieden en/of door te verwijzen. Capaciteitsopbouw van belangrijke professionals die met kwetsbare MAR-slachtoffers van SV/ST werken door middel van op maat gemaakte instrumenten en door het stroomlijnen van zorgtrajecten tussen de verschillende beroepen is dus noodzakelijk.

We zijn betrokken bij het in kaart brengen en evalueren van nationale wetten, beleid en praktijken met betrekking tot het melden en horen van (on)gedocumenteerde MAR-slachtoffers van SV en ST. Dit zal resulteren in de ontwikkeling van scripts voor goede praktijken.

Onderzoekers/contact: Ilse Derluyn, An Verelst, Gaëlle Le Pavic