Kenniscentrum Kinderrechten | KeKi

KeKi | Kenniscentrum Kinderrechten vzwHet Kenniscentrum Kinderrechten vzw wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. Sinds zijn oprichting in 2010 wordt KeKi gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers verbonden aan Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en KU Leuven. De verankering van KeKi in het Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (2012) maakt dat het kenniscentrum echter geen louter wetenschappelijke instelling is, wat een belangrijke voorwaarde vormt voor het kunnen uitoefenen van een 'brugfunctie' tussen onderzoek, beleid en praktijk inzake kinderrechten in Vlaanderen en daarbuiten. Onder deze brugfunctie begrijpt KeKi (1) het opbouwen van wetenschappelijke expertise over kinderrechten o.m. via onze databank, (2) het ontsluiten en communiceren van deze inzichten via gebruiksvriendelijke tools en vorming o.m. door de organisatie van Research on Stage, en (3) het adviseren en ondersteunen van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en -middenveld o.m. door het verschaffen van beleidsadvies, en dit steeds op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers/contact: Kathy Vlieghe
Website: http://www.keki.be
Databank: http://www.kekidatabank.be