Facultaire Commissie Gebouwen en Lokalen

Samenstelling :

de directeur: Herwig Reynaert

2 vertegenwoordigers per vakgroep waarvan min. 1 ZAP

  • Politieke: Carl Devos en Tania De Vos
  • Communicatie: Frederik Dhaenens en Sofie Van Bauwel
  • Sociologie: John Lievens en Elif Lootens
  • Conflict- en Ontwikkelingsstudies: Bruno Decordier en Bert Suykens

3 studenten

  • Friets Poets (Polwet, Master)
  • Elena Gonzalez (Polwet, 1ste bach)

2 verkozenen uit de ATP-geleding, één uit de centrale diensten, één uit de vakgroepen.

  • Wim Defoort
  • Carine Van Praet