Forumdag Humane Wetenschappen 2015

Programma 5 maart 2015

Thema: Mensenrechten

09u30 - 10u00 Onthaal
10u00 - 10u15 Verwelkoming door Tony Valcke en Christophe Verbruggen (SLO, UGent)
10u15 - 11u00 Masterclass 1: Rik Coolsaet [ presentatie ]
11u00 - 11u45 Masterclass 2: Bruno Vanobbergen [ presentatie ]
11u45 - 13u00 Broodjeslunch en forum
13u00 - 13u50 Workshop (te kiezen uit onderstaande)
14u00 - 14u50 Workshop (te kiezen uit onderstaande)
14u50 - 15u00 Pauze
15u00 - 15u45 Masterclass 3: Eva Brems [ presentatie ]
15u45 - 16u00 Dankwoord
16u00 - 17u00 Receptie

Als deelnemer aan de forumdag, ben je in de gelegenheid om twee workshops mee te maken. Een eerste workshop gaat door om 13u, een tweede om 14u.
Bij inschrijving dien je twee workshops te kiezen uit onderstaand aanbod.
Elke workshop duurt 50 minuten en wordt twee keer georganiseerd. Wanneer je welke workshop volgt, wordt door de organisatie bepaald.

Mensenrechten creatief binnenbrengen in de klas (vzw Kleur Bekennen)

Kleur Bekennen is een organisatie die leerkrachten wil stimuleren, inspireren en ondersteunen om in de klas te werken rond wereldburgerschap. Respect voor de mensenrechten is hierbij een belangrijke invalshoek.
Tijdens deze interactieve workshop nemen we didactisch materiaal met een link naar mensenrechten onder de loep in de vorm van een doorschuifsysteem. We maken op een actieve manier kennis met het materiaal, bekijken wat de link is met de mensenrechten en bekijken hoe dit materiaal kan ingezet worden bij de concrete verwezenlijking van leerplandoelstellingen binnen Humane Wetenschappen.
Uit de veelheid aan didactisch materiaal trachten we enkele concrete ideeën te formuleren om mensenrechten op een creatieve didactische manier binnen te brengen in de klas.

't Zitemzo: jouw rechten - jouw plichten (Kinderrechtswinkel)

Kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen hebben thuis. Waar kunnen ze dan terecht? Bestaat het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg nog? Wat is er veranderd met de komst van de integrale jeugdhulp?
Vertrekkende vanuit de doelstellingen uit het leerplan illustreren we in deze workshop via verschillende didactische werkvormen hoe je thema's zoals integrale jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdrecht, kinderrechten, ... aan bod laat komen in de klaspraktijk.

Holocaust- en mensenrechteneducatie (Dossinkazerne)

Tijdens deze workshop reiken we concrete didactische werkvormen en materiaal aan om de Holocaust in je klas bespreekbaar te maken. Eerst peilen we naar het belang dat jullie als leerkracht hechten aan Holocausteducatie. Waarom je leerlingen hiermee confronteren? Daarna bespreken we in groepjes verschillend didactisch materiaal. Hoe ga je concreet aan de slag met strips, films, getuigenissen en beeldmateriaal? Hoe bezoek je met je leerlingen een lieu de mémoire? Wat zijn do en don'ts? Hierbij schuwen we een gezonde discussie over het gebruik van de verschillende materialen niet.
Door op een creatieve en interactieve manier te reflecteren over uitsluiting, discriminatie en racisme dringen we tot slot door tot de kern van mensenrechteneducatie.

Privacycafé. Leer digitale zelfverdediging (Liga voor mensenrechten)

Het privacycafé is een praktische hands-on workshop waarbij we aan de slag gaan met onze eigen technische tools. We leren secure surfen en mailen, smsen en bellen.
We werken in kleine groepen om dieper in te kunnen gaan op de noden van de individuele deelnemers. Afhankelijk van besturingssystemen of devices worden andere tools aangereikt, en het gebruik ervan aangeleerd.
We voorzien telkens een korte intro, gebaseerd op de actualiteit. Er zijn enkele zaken die iedereen moet kunnen en moet gebruiken. Die zaken leren we aan als standaardpakket en omvatten we in een dagmenu. Wie meer wil leren kan aanschuiven aan tafel voor een digestief à la carte.
Gelieve een draagbaar toestel (laptop, iPad, etc.) naar de workshop mee te brengen, zodat je actief aan de sessie kan deelnemen.

Tijdens de middagpauze bestaat de mogelijkheid om diverse standjes te bezoeken van organisaties die linken hebben met het centrale thema 'mensenrechten'.