10 tips voor de start van het academiejaar

1. Koop je cursus bij POLITEIA !

Ook dit academiejaar voorziet Politeia een grootse boekenverkoop voor studenten aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen. Hier kunnen zowel de eerstejaars als andere jaren hun boeken komen kopen aan een speciaal studententarief. De verkoop zal doorgaan in de eerste week van het academiejaar van dinsdag 22 september tot en met vrijdag 25 september in de Therminal (plenaire zaal) van 9u tot 17u (enkel betalen met bankcontact). Opgelet per jaar van de opleiding kan je op een ander ogenblik langskomen in de Therminal:

  • 1ste Ba => donderdag 24 september 2015
  • 2de Ba => dinsdag 22 september 2015
  • 3de Ba => woensdag 23 september 2015
  • Masters en Schakels => vrijdag 25 september 2015

Kan je niet langskomen op de boekenverkoop? Geen nood, vanaf 28 september gaat het secretariaat weer open waar deze boeken ook nog worden verkocht.

Gedurende het academiejaar is hun secretariaat dagelijks open van 11u tot 13u. Daar kun je de boeken nog aankopen tegen het voordelige studententarief.

Meer informatie m.b.t. welke boeken kan je vinden op de website http://www.fkgent.be/politeia/?page_id=49 Vragen of problemen kan je steeds mailen naar politeiastudie@gmail.com

2. Volg je als eerste Bachelor ook de ‘Denk Wijzer-modules’?


Hoe kan ik opletten en tegelijkertijd noteren tijdens de les? Hoe krijg ik die grote hoeveelheden leerstof verwerkt? Wanneer moet ik beginnen blokken? De studiebegeleiders van het Monitoraat organiseren doorheen het academiejaar verschillende infosessies en workshops waar technieken rond studieaanpak, studiemethode en planning aangeleerd worden. Deze ‘Denk Wijzer-reeks’ geeft je de kans om op zoek te gaan naar een efficiënte manier om het semester tot een goed einde te brengen en om samen de eindmeet te halen.


De Denk Wijzer-reeks wordt voorgesteld op het introductiemoment voor eerstejaars op 21 september. Meer info volgt ook nog via Minerva ( en op www.psw.ugent.be/monitoraat).

3. Studiebegeleiding kan ook voor hogerejaars.


Ook na het eerste jaar bachelor kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bv. concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen …), aarzel dan niet om contact op te nemen: www.psw.ugent.be/monitoraat

4. Mis geen mails, stel dus je UGent-account in!


Aan uw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres niet of te weinig gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling vanuit de faculteit via deze adressen verloopt willen we er op aandringen om dit alsnog te doen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kun je nog altijd je UGent mail forwarden naar je gebruikelijk adres

Met je account kun je bovendien printen in het PC-Knooppunt. Bovendien laat een account je toe om van thuis uit in te loggen op UGent net.
Contactadres: anthony.candaele@ugent.be

5. Heb je al je keuzevakken doorgegeven?


15 oktober 2015 is de uiterste datum voor het inbrengen van uw keuzevakken in uw curriculum via www.oasis.ugent.be (login vereist)

!!!! Van wie de deadlines niet haalt, zijn de keuzevakken niet ontvankelijk.

Opgelet bissers: Keuzevakken moeten elk jaar opnieuw ingediend worden!

Voor vakken uit het 2de semester kan men nog wijzigen van keuzevak tot 1 maart 2016.

Enkel studenten waarvan het keuzevak werd afgekeurd krijgen een mail op hun UGent-account, na de vergadering van de opleidingscommissie eind oktober! Alle andere zijn dus in orde.

Contactadres: fsa.psw@gent.be

6. Staat mijn curriculum wel juist?


Je curriculum wordt vastgelegd per academiejaar. De facultaire studentenadministratie (FSA) mailt je omtrent je curriculum uiterlijk op 16 november.

Indien je vergissingen opmerkt, contacteer je hen om het voorstel aan te passen en er vervolgens formeel kennis van te nemen.
Indien je dit niet doet vóór 1 december, word je geacht het door de FSA voorbereide curriculum te aanvaarden.

Opgelet: je kan je voor een periode van 5 academiejaren niet meer inschrijven voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt verworven.                                                                           Contactadres: fsa.psw@gent.be

7. Vroeg je al je vrijstellingen aan?

Aanvragen voor vrijstellingen op basis van studies aan een andere faculteit/universiteit moeten gebeuren vóór 15 oktober 2015
Contactadres: fsa.psw@gent.be

8. Noteer nu al de data van je examens!


De examens van het eerste semester (kunnen) starten op 4 januari 2016 en eindigen uiterlijk op 30 januari 2016.


De examenrooster zal beschikbaar zijn via oasis vanaf 15 oktober 2015 (onder voorbehoud van aanpassingen).

De resultaten van de examens 1e semester worden bekendgemaakt op OASIS vanaf vrijdag 5 februari 2015 (vanaf 9u). Meer informatie op FSA
Contactadres: fsa.psw@gent.be

9. Hoe doen wij de plagiaatscontrole?


De UGent maakt gebruik van de plagiaatsoftware ‘Ephorus’. Deze biedt docenten de mogelijkheid om werkstukken (masterproeven, bachelorpapers, papers, …) van studenten te controleren op internetplagiaat of onderling plagiaat. Je bent dus gewaarschuwd!

10. En vergeet niet te feesten! De Student Kick off!

https://www.facebook.com/StudentKickOff?fref=nf