NIEUW : Het Gents Instituut voor Internationale en Europese Studies (GIES)

(10-05-2021) Het professorenkorps van de onderzoeksgroepen Centrum voor EU-Studies(CEUS) en Gents Instituut voor Internationale Studies (GIIS) heeft vorig jaar na grondig overleg gekozen om te fuseren.

Dit besluit is genomen omdat de beide onderzoeksgroepen inhoudelijk veel gemeenschappelijk hebben en er heel wat mogelijkheden zijn om tot nieuwe synergiën te komen. Bovendien zullen de 2 onderzoeksgroepen samen, sterker en beter hun onderzoek kunnen professionaliseren en ontwikkelen in de huidige academische wereld.

De fusie zal in werking treden volgende zomer wanneer onze faculteit verhuist naar het Technicum. Momenteel bereiden we ons achter de schermen voor op de samenvoeging. Zo zijn er reeds een aantal online events georganiseerd om elkaar beter te leren kennen: een speed date event en een apart event voor PhD onderzoekers. Er werd nagedacht over mogelijke namen voor de nieuwe gefusioneerde onderzoeksgroep. Zo zijn we tot de naam “Ghent Institute for International and European Studies” (GIES) gekomen.

Ondertussen werden een aantal activiteiten gezamenlijk georganiseerd, zoals b.v. een maandelijks sessie waarin een collega een draft van een paper presenteert. De manier waarop we de gezamenlijke activiteiten willen organiseren is om te kijken naar “het beste van beide werelden”.

Organisatorisch zal GIES een gedeeld leiderschap hebben. Bepaalde clusters van verantwoordelijkheden (o.a. onderwijs, onderzoek, administratie en logistiek, team-building en personeelsbeleid) zullen toegewezen worden aan teams van telkens 2 ZAP-leden. De teams zullen worden gestuurd door regelmatige ZAP- (maandelijks) en GIES- (3x per jaar) bijeenkomsten.

Op vlak van onderzoek zal het profiel van GIES de volgende thema’s omvatten: (1) politieke economie, (2) klimaat-energie-milieu, (3) ontwikkeling, (4) geopolitiek en strategie, (5) (inter)regionalisme, (6) bestuur. Gezien de focus op de EU bij de onderzoekers, zal de EU over alle thema’s heen aanwezig zijn.

We kijken er naar uit om vanaf september als nieuwe onderzoeksgroep met de andere onderzoeksgroepen van de vakgroep samen te werken.