Masteropleidingen

Master criminologische wetenschappen

De criminologische wetenschap heeft de jongste decennia een hele evolutie doorgemaakt. Tot de jaren zestig beperkte de criminologie zich hoofdzakelijk tot de studie van de misdadigheid en de misdadiger. Onder invloed van de moderne sociologische inzichten kreeg de criminologie daarna een nieuwe impuls.

De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp. De keuze van het criminologisch onderwerp gebeurt in overleg met de promotor. Je krijgt in het masterjaar de nodige ondersteuning voor het schrijven van de masterproef.
Daarnaast komen een aantal beleidsvakken aan bod. Je volgt ook drie keuzevakken die een doorgedreven specialisatie toelaten.

Meer info: Masteropleiding Criminologische Wetenschappen

 

Master rechten

Het masterprogramma is zeer flexibel. Vooreerst zijn er zes algemene vakken, Vaardigheden inbegrepen. Daarnaast kies je uit een lijst voor 42 studiepunten Grondige Studies en voor 20 studiepunten Bijzondere Studies.

Je krijgt vooral in het raam van een grondige studie de mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk. Vaak is er geen ‘klassiek’ examen aan het einde van het semester of het academie­jaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd.

Je legt ook nog een masterproef af. Het is een omvangrijke scriptie waarin een belangrijke topic uit het recht wordt uitgediept, zowel strikt juridisch als meta-juridisch en rechtsvergelijkend. Met je masterproef start je al in het eerste masterjaar, maar het finale eindwerk wordt pas neergelegd en verdedigd op het einde van het tweede masterjaar. Op de website van de faculteit vind je het toepasselijke reglement.

Meer info: Masteropleiding Rechten