Cannabis social clubs (CSC's) in België

Onderzoeksperiode

1 januari 2014 – 31 december 2015

Financiering

Eigen middelen

Onderzoeker

Prof. Dr. Tom DECORTE

Sleutelwoorden

Cannabis social clubs, drugsmarkten, België, cannabisbeleid, cannabisbevoorrading

Abstract

Cannabis Social Clubs (CSC's) zijn verenigingen zonder winstoogmerk die op een collectieve wijze een beperkte hoeveelheid cannabis produceren ten behoeve van het persoonlijk gebruik van hun volwassen leden. De clubs hanteren een aantal procedures om de kwaliteit van de cannabis die ze produceren, te bewaken. Ze willen naar eigen zeggen een veilig alternatief voor de zwarte markt bieden. Met het op het Spaanse model geïnspireerde concept willen Belgische activisten werken binnen de grijze zone van de Belgische drugwetgeving (Ministriële Omzendbrief van 2005). In 2006 ontstond de eerst CSC, Trekt Uw Plant te Antwerpen. In 2013 zijn er ondertussen vijf Belgische CSC. Het fenomeen breidt zich alsmaar verder uit, maar er is nog te weinig over geweten. Met dit exploratief onderzoek willen we de organisatie en de dagelijkse werking van de Belgische clubs, alsook de maatschappelijke reacties op dit recente fenomeen in België beschrijven aan de hand van bevragingen binnen de vijf CSC’s in België.

 

Doelstelling

Dit onderzoek tracht de volgende vier doelstellingen na te streven.

 

  1. Het beschrijven van de structuur en organisatie van een CSC in België
  2. Beschrijven van de interne werking van de vijf CSC’s in België.
  3. Weergeven van sociale reacties vanuit politie, justitie, media en het criminele milieu op het fenomeen van een cannabis social club.
  4. Analyseren van de sterktes en zwaktes van het model CSC.

 

Methodologie

  1. Kwalitatieve interviews aan de hand van een topiclijst bij de leden van de raad van bestuur van elke CSC in België.
  2. Analyse van zowel de interne documenten als de officiële websites van de clubs. Aanvullend een analyse van de Nederlandstalige en Franstalige mediaberichtgeving betreffende de clubs.

 

Valorisatie

  • DECORTE, T. & PARDAL, M. (2016). Cannabis Social Clubs in Europe: Prospects and Limits. In: Colson, R., Bergeron, H., European Drug Policies: the ways of reform. Oxford: Routledge.
  • DECORTE, T. (2014). De Belgische Cannabis Social Clubs: Middenweg tussen zwarte markt en commerciële beschikbaarheid?, Panopticon, 35(6), 520-537.
    • DECORTE, T. (2014). Cannabis social clubs: recent developments. Paper presented at the 8th Annual conference of the International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP), Rome (Italy), 21-23 May 2014.