Hof van Cassatie

Cass. AR C.05.0216.N, 28 februari 2008  Energie - Gas; Zakelijke rechten - Wettelijke erfdienstbaarheid; Bezit
Cass. RG C.07.0107.F, 11 janvier 2008 Electricité - Modification du tarif d'accès au réseau national de transport d'électricité
Cass. (3e k.) AR C050310N, 27 november 2006 Elektriciteit - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Samenloop van aansprakelijkheid
Cass. (1e k.) AR C030228N, 24 september 2004 Aardgas - Gasvervoerinstallatie - Wijziging
Cass. (1e k.) AR C010461N, 8 januari 2004 Elektriciteit - Elektriciteitsvoorziening - Leveringen van reeks A - Gemeentelijk monopolie - Aard