Yvan De Maeseneire

Het secretariaat van de afdeling Publiekrecht, in het bijzonder, het vakgebied bestuursrecht en milieurecht; en het vakgebied migratierecht wordt verzorgd door Yvan.

Hij beheert en actualiseert de websites van het vakgebied bestuursrecht en milieurecht, migratierecht, Grili en Environmental-Lawforce.

Hij is coördinator van de eerste interventieploeg EIP in de faculteit.

Hij was 8 jaar ATP-vertegenwoordiger in de faculteitsraad.