Reglement Leerstoel Marcel Storme

  1. De leerstoel Marcel Storme wordt elk academiejaar ingericht door de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent, in samenspraak met vzw Fonds Willy Delva, door wie hij wordt gefinancierd.
  2. Hij wordt bekleed door een vooraanstaand jurist met internationale uitstraling of vermaard in de Belgische juridische wereld.
  3. Het bekleden van de leerstoel impliceert een verblijf in Gent van ongeveer één maand, maximum twee maanden. Hoewel het niet uitgesloten is dat de titularis in die periode één of meer keer naar huis teruggaat, moet zijn verblijf in Gent voldoende aaneengesloten en lang zijn om hem in de mogelijkheid te stellen zich maximaal in de facultaire gemeenschap van professoren en studenten te integreren. Tijdens zijn periode in residence geeft de titularis van de leerstoel een reeks of een aantal colleges van samen ongeveer vijftien uren, a rato van bv. vier uur per week. Dat onderwijs moet in ieder geval de studenten van de faculteit ten goede komen.
  4. De titularis wordt jaarlijks aangewezen op voordracht van de faculteit, in overleg met het Fonds. Bij de aanwijzing wordt gewaakt over een zekere turnus tussen de grote deelgebieden van het recht. De faculteit werkt een coherent programma uit voor de invulling van de leerstoel.
  5. Vzw Fonds Willy Delva stelt aan de titularis van de leerstoel een forfaitair bedrag van 7.500 euro ter beschikking en aan de organisator binnen de faculteit een forfaitair bedrag van 1.250 euro.