Formulieren nodig vóór vertrek

Opgave van bestemming

 • Stuur uw persoonlijke gegevens en de bestemming van voorkeur (tot 5 keuzes mogelijk) naar .
 • Deadline: 5 januari
 • U wordt zo spoedig mogelijk verwittigd van de bestemming die het International Relations Office voor u heeft kunnen weerhouden.

Aanvraagformulier

 • Ga naar http://ugent.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php
  Voor toegang tot het online invulformulier, klik op "My application". U dient na het volledig invullen van het document uw application electronisch te verzenden + een kopie af te drukken om bij uw aanvraagdossier te voegen.
 • De meeste buitenlandse universiteiten verlangen daarnaast ook hun eigen ingevulde Application Form. Ga na voor uw bestemming of je dit moet invullen. In dat geval, samen indienen met uw MoveOn formulier.
 • Deadline: 1 maart

Formulieren voor studieprogrammavoorstel

  • Voor criminologie: Voorstel studieprogramma wordt voorafgaandelijk besproken met en goedgekeurd door prof. W. Hardyns. Dit wordt uiteindelijk voorgelegd aan de Examencommissie van de opleiding.
  • Deadline: 23 maart

  Checklist

  • Deadline: 23 maart

  Learning Agreement

  • Wordt u na goedkeuring van uw studieprogramma door de faculteit toegestuurd