Informatiesessies uitwisseling

Informatiesessie 1: inleiding tot uitwisselingsmogelijkheden in de faculteit

  • Wat: een algemene informatiesessie over de organisatie van de Erasmus- en overzeese uitwisselingen volgend academiejaar. Dit infomoment is bedoeld voor studenten met interesse in een buitenlands studieverblijf, die volgend academiejaar in de eerste of tweede Master Rechten zullen ingeschreven zijn of in de eerste Master Criminologische Wetenschappen.
  • Wanneer: eind november. De datum en het uur worden meegedeeld via een uitnodiging op Ufora (infosite: "Welcome Abroad").

Informatiesessie 2: concrete voorbereiding van de uitwisselingsaanvraag

  • Wat: er wordt uitgebreid toelichting gegeven bij de uitwisselingsaanvraag en er worden afspraken gemaakt over het correct indienen van zo'n aanvraag.
  • Wanneer: eind november. De datum en het uur worden meegedeeld via een uitnodiging op Ufora (infosite: "Welcome Abroad").

Informatiesessie 3: Vraag en antwoord

  • Wat: voor de geselecteerde studenten wordt er dieper ingegaan op de te volgen procedure na selectie door de faculteit. Daarbij worden de procedures vóór, tijdens en na de uitwisseling uitvoerig behandeld. Op het einde van deze sessie krijgen studenten de kans om hun individuele vragen voor te leggen. Die worden dan in groep besproken.
  • Wanneer: februari/maart. De datum en het uur worden meegedeeld via een uitnodiging op Ufora (infosite: "Welcome Abroad").