Juridisch schrijven

3. Juridisch schrijven in 10 stappen

Deze brochure werd opgesteld om je via tien stappen te helpen bij de schrijfopdrachten die je tijdens je opleiding rechten zult moeten maken. Deze schrijfopdrachten bestaan voornamelijk uit het vak juridisch schrijven (3de jaar) en de masterproef (4de en 5de jaar), maar ook in je vroegere jaren op de universiteit zullen we je af en toe vragen om een juridische tekst te schrijven. Via deze schrijfopdrachten beoordelen wij of je zelfstandig een geldige juridische redenering kan opbouwen en of je jouw ideeën en standpunten vlot en helder kunt uiteenzetten. Beide vaardigheden zijn onontbeerlijk voor een succesvol verloop van je verdere juridische loopbaan.

In de eerste drie stappen leggen we je uit wat er bij de schrijfopdrachten precies van jou wordt verwacht. We leggen je daarin ook uit hoe je jouw gedachten en tekst zo kan structureren dat je schrijfopdracht een helder en logisch opgebouwd geheel wordt.

Stappen vier en vijf bevatten een aantal elementaire stijl-, grammatica- en spellingsregels, waarvan we verwachten dat je deze onder de knie hebt voordat je aan onze faculteit afstudeert. In die stappen geven we je ook tips voor een vlotter juridisch taalgebruik.

In stap zes tot tien geven we je nog wat algemene vereisten mee waaraan elke schrijfopdracht moet voldoen. Hierin behandelen we onder meer plagiaat, de lay-out van je tekst en het gebruik van de juiste juridische verwijzingen en afkortingen.