Vaardigheden I

Inhoud

 • Onderdeel Juridische Vaardigheden
  • Opzoeken van juridische bronnen
  • Analyseren van wetgeving
  • Analyseren van rechtspraak
  • Oplossen van een juridische casus

 

 • Onderdeel Academisch Schrijven (doel: de schriftelijke taalkwaliteiten stimuleren en verhogen)
  • schrijfopdrachten met individuele feedback
  • een algemene taalvaardigheidstraining via een online-leerpad
  • kennismaking met basisprincipes van de argumentatieleer

Verloop

 • Onderdeel Juridische Vaardigheden
  • algemene sessies (on campus of online) aan het begin van het eerste en tweede semester
  • 2 werkcolleges (wetgevings- en rechtspraakanalyse) eerste semester
  • 5 werkcolleges (rechtspraakanalyse, casusoplossen) tweede semester
  • inschrijven voor de werkcolleges en meer details via Ufora

 

 • Onderdeel Academisch Schrijven
  • het schrijven van een professionele e-mail (themakeuze)
  • het volgen van een online-leerpad (Alice, kennisclips, infofiches) dat algemene taalvaardigheid traint (zelfstudie)
  • het schrijven van een synthese over een juridisch of maatschappelijk thema en de teksten die de student ontving (taak + beoordeling in werkcolleges)
  • kennismaking met argumentatieleer (basisstructuur, soorten argumenten, (on)deugdelijke argumenten, logische operatoren) (hoorcolleges en oefensessies)
  • het maken van een outline of bouwplan van een betoog (taak + beoordeling via begeleide peerfeedback)
  • het schrijven van een eigen betoog over een juridisch of maatschappelijk thema (finale taak)

 

Evaluatie en quotering

 • enkel niet-periodegebonden
 • deelname is vereist om te slagen
 • wettige afwezigheid (vb. ziekte) melden via de afwezigheidsapplicatie
 • werkstudenten dienen voorafgaand contact op te nemen via bij afwezigheid
 • feedback mogelijk na elke evaluatie
 • bekendmaking scores eerste semester: ten laatste 15 februari via Ufora
 • bekendmaking scores tweede semester: ten laatste 6 juli 2022 via Oasis
 • tweede zit mogelijk in gewijzigde vorm

Contact

juridischevaardigheden@ugent.be