Verkiezingen 26 mei 2019

Ik kan niet zelf naar het stembureau gaan om te stemmen die dag

Het kieswetboek voorziet het geval van 'studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven’, een stem kunnen uitbrengen bij volmacht. (Kieswetboek, artikel 147bis, §1, 6°).

Volmacht

Je dient in dit geval volmacht te geven aan een andere kiesgerechtigde om te stemmen in jouw plaats.

Voor het geven van volmacht moet je de werkwijze volgen en de formulieren gebruiken voorzien door de overheid.

De volmachthouder bezorgt het volmachtformulier, samen met het op jouw situatie toepasbare attest van de UGent, aan de voorzitter van jouw stembureau.

Attest UGent

 1. Je bent in het buitenland in het kader van je studies

  Je bent in het buitenland in het kader van Erasmus, een ander uitwisselingsprogramma of stage.
  Download je attest via oasis.ugent.be. Ga naar 'attesten' - 'academiejaar 2018-2019' - 'verkiezingen - verblijf buitenland'. Dit kan uiteraard enkel indien je inschrijving voor 2018-2019 in orde is.

 2. Je bent in België maar hebt kliniek of niet-periodegebonden evaluatie

  Je hebt kliniek of niet-periodegebonden evaluatie.
  Download dit attest, vul het zoveel als mogelijk zelf in en geef het vervolgens aan je FSA die het zal vervolledigen, handtekenen en afstempelen.
  Dit attest kan je ook in het Frans downloaden.

 3. Het is examenperiode
  Download dit attest, vul het zoveel als mogelijk zelf in en geef het vervolgens aan je FSA die het zal vervolledigen, handtekenen en afstempelen.
  Dit attest kan je ook in het Frans downloaden.

Ik kan niet fungeren als bijzitter die dag

Mogelijk dat je wordt opgeroepen als bijzitter

Als student zal je wellicht niet worden opgeroepen om te fungeren als voorzitter. Het is echter wel mogelijk dat je wordt opgeroepen als bijzitter.
Dat gebeurt immers door het hoofdbureau van de verkiezingen o.b.v. kiezerslijsten waarop het 'beroep' niet wordt vermeld. Men weet dus niet of de opgeroepene een student betreft of niet.

Voorzitter beslist

De voorzitter van het kantonbureau beslist over eventuele vrijstelling. Studieredenen kunnen mogelijks door de voorzitter aanvaard worden als reden voor vrijstelling. Hiervoor bestaat echter geen wettelijke basis en dit gebeurt dus volgens het oordeel van de voorzitter.

Attest UGent

 1. Je bent in het buitenland in het kader van je studies

  Je bent in het buitenland in het kader van Erasmus, een ander uitwisselingsprogramma of stage.
  Download je attest via oasis.ugent.be. Ga naar 'attesten' - 'academiejaar 2018-2019' - 'verkiezingen - verblijf buitenland'. Dit kan uiteraard enkel indien je inschrijving voor 2018-2019 in orde is.

 2. Je bent in België maar hebt kliniek of niet-periodegebonden evaluatie

  Je hebt kliniek of niet-periodegebonden evaluatie.
  Download dit attest, vul het zoveel als mogelijk zelf in en geef het vervolgens aan je FSA die het zal vervolledigen, handtekenen en afstempelen.
  Dit attest kan je ook in het Frans downloaden.

 3. Het is examenperiode
  Download dit attest, vul het zoveel als mogelijk zelf in en geef het vervolgens aan je FSA die het zal vervolledigen, handtekenen en afstempelen.
  Dit attest kan je ook in het Frans downloaden.

Contact