Studiegeld permanente vorming (PEV) 2016-2017

Het studiegeld bestaat uit € 230 vast bedrag + (in de meeste gevallen) een bijkomend bedrag voor de opleiding.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie en Christendom
€ 230 + € 50 = € 280

Low Countries Studies
€ 230
voor UGent - en exchange studenten: gratis

Historische Europese letterkunde
€ 230

Hedendaagse literatuur
€ 230

Boeddhisme
€ 230 + € 20 = € 250

Jazz
€ 230 + € 70 = € 300

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 230 + € 1120
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 230 + € 1970
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 230 + € 2820
1 uitstroommodule: € 230 + € 770
2 uitstroommodules: € 230 + € 1620

Havenbeheer
€ 775
elke afzonderlijke module: € 250
Inschrijven in faculteit.

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)(in samenwerking met HoGent en Arteveldehogeschool)
€ 230 + € 670 = € 900

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)
2 academiejaren, jaarlijks betalen
€ 230 + € 250 = € 480

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 230 + € 40 = € 270
voor studenten ingeschreven voor master geneeskunde: enkel het vast bedrag van € 230

Basic Musculoskeletal Ultrasound Course for the Rheumatologist
€ 230 + € 605 = € 835
voor artsen reumatologie in opleiding: enkel het vast bedrag van € 230

Endodontologie
3 academiejaren, jaarlijks betalen
EER-nationaliteit: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 230 + € 15000 = € 15230 per jaar

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Rechtsgeleerdheid en faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)(in samenwerking met HoGent en Arteveldehogeschool)
€ 230 + € 670 = € 900

Forensische psychiatrie en psychologie (interuniversitair met UA, KULeuven, VUB)
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 800
Inschrijven en betalen aan UA

Good Clinical Practice
€ 50; personeelsleden UGent / UZGent gratis
Inschrijven aan faculteit

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen
€ 150
personeel UGent en UZGent: € 100
Inschrijven in faculteit

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry
€ 230 + € 1650 = € 1880

Kindertandheelkunde
3 academiejaren, elk jaar betalen
EER-nationaliteit: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 230 + € 15000 = € 15230 per jaar

Laser and Esthetics in Dentistry
€ 230 + € 2500 = € 2730

Laser assisted Paediatric Dentistry
€ 230 + € 2500 = € 2730

Oedeemtherapie (interuniversitair met KULeuven en UA)
€ 230 + € 2370 = € 2600
inschrijven aan KULeuven

Orthodontie
4 academiejaren, elk jaar betalen
EER-nationaliteit: € 230 + € 1400 = € 1630 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 230 + € 25000 = € 25230 per jaar

Parodontologie
3 academiejaren, elk jaar betalen
EER-nationaliteit: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 230 + € 25000 = € 25230 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 1670 = € 1900 per jaar

Pev tot Audicien
€ 230 + € 75 = € 305

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma master in de Geneeskunde: € 230 + € 200 = € 430
Studenten master in de Geneeskunde (met toelatingsbrief): € 230 + € 100 = € 330

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren, elk jaar betalen
EER-nationaliteit: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 230 + € 18000 = € 18230 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 1470 = € 1700

Sportgeneeskunde
Mits toestemming kan de student de PEV volgen in 2 jaar in plaats van in 1 jaar
In jaar 1 betaalt de student € 850
In jaar 2 betaalt de student enkel het vast bedrag

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met UA en VUB)
€ 230 + € 670 = € 900
Inschrijven aan KULeuven

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

International Entrepreneurial Summer Camp (Permanente Vorming type B) (inschrijven aan faculteit)
26/6/2017 - 7/7/2017
€ 499

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 230

Residency
2, 3 of 4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230

Vakdierenarts kleine huisdieren
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 3270 = € 3500

Vakdierenarts paard
2 academiejaren, elk jaar betalen
jaar 1: € 230 + € 3270 = € 3500

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230

Inleiding tot de dierfysiotherapie
€ 230 + € 1080 = € 1310

Dierfysiotherapie hond
€ 230 + € 2230 = € 2460

Dierfysiotherapie paard
€ 230 + € 250 = € 480
enkel HERinschrijven

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Armoede en participatie
€ 230 + € 350 = € 580

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 230 + € 1120 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 230 + € 1970 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 230 + € 2820 = € 3050
1 uitstroommodule: € 230 + € 770 = € 1000
2 uitstroommodules: € 230 + € 1620 = € 1850

Eerstelijns psychologische zorg (interuniversitair UGent - KULeuven)
4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 2270 = € 2500
inschrijven aan KULeuven

Gedragstherapie kinderen en jongeren ( interuniversitair UGent – KU Leuven)
4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 2270 = € 2500
Inschrijven jaar 1: UGent
Inschrijven jaar 2, 3 en 4: KULeuven

Gedragstherapie volwassenen
4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 2270 = € 2500

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: KU Leuven  - UGent – VUB)
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 870 = € 1100
inschrijven aan KULeuven

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli, elk jaar betalen
€ 230 + 1020 = € 1250
inschrijven aan VUB

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 1670 = € 1900

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
3 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + 1270 = € 1500

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 1470 = € 1700

Groepstherapie vanuit psychoanalytisch perspectief
€ 230 + € 870 = € 1100

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent – KU Leuven – VUB -  UHasselt – UA – Cedric Hèle Instituut – Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 1170 = € 1400
inschrijven aan KULeuven

Herinschrijven aan UGent met het oog op het afwerken van een eindwerk of stage: €230 + €170 = €400

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren, elk jaar betalen
€ 230 + € 1470 = € 1700

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Rechtsgeleerdheid) (in samenwerking met HoGent en Arteveldehogeschool)
€ 230 + € 670 =  € 900

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 230

Stage Industrieapotheker
€ 230

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je direct een definitieve factuur, behalve voor een permanente vorming met meerdere tarieven. Voor die opleidingen betaal je initieel het vast bedrag en krijg je later de definitieve factuur.

Meer info

zie Facultaire instituten permanente vorming

Contact

studiegeld@ugent.be