Studiegeld Master-na-Bacheloropleiding en Specifieke Lerarenopleiding 2017-2018

EER-studenten en uitzonderingscategorieën voor Niet-EER-studenten

 1. Student die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (ter info: landen van de EER)
 2. Inschrijving voor interuniversitaire en internationale ManaBa-opleidingen
 3. Uitzonderingscategorieën (vermeld onder Art. II.215 in de Codex Hoger Onderwijs)
 4. BTC bursaal
 5. VLIR-UOS scholarship holders - UGent document nodig bij inschrijving
 6. Student afkomstig uit een land vermeld in de eerste 2 kolommen van de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland
 7. Top-Up Grant student

Diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt (uitgezonderd beurstariefstudent).

Niet-beursstudent

€ 234,10 + € 11,20 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 906,10

Bijna-beursstudent

€ 234,10 + € 4,10 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 480,10

Beurstariefstudent

€ 106,90

Examencontract

€ 106,90 + € 4,10 per studiepunt
+ € 200 voor UGent-account en toegang tot Minerva

 

Niet-EER-studenten

Diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit het gewoon studiegeld voor niet-beursstudenten + verhoogd studiegeld bepaald door de faculteit.

 • Was je reeds ingeschreven vóór 2017-2018 dan betaal je het gewoon studiegeld voor de maximale duur van je opleiding + 1 jaar.
 • Ter info: een Bacheloropleiding en een ManaBa-opleiding worden als 2 verschillende opleidingen beschouwd.

 

Overzicht per faculteit

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Voor 60 studiepunten: €1764,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,30 per studiepunt)

 • Faculteit Recht en Criminologie

Voor 60 studiepunten: €5424,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (75,30 per studiepunt)

 • Faculteit Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €1764,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,30 per studiepunt)

 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Voor 60 studiepunten: €5424,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (75,30 per studiepunt)

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Voor 60 studiepunten: €5424,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (75,30 per studiepunt)

 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Voor 60 studiepunten: €5424,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (75,30 per studiepunt)

 • Faculteit Diergeneeskunde

Voor 60 studiepunten: €5424,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (75,30 per studiepunt)

 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €1764,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,30 per studiepunt)

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Voor 60 studiepunten: €5424,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (75,30 per studiepunt)

 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €2982,10 
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (34,60 per studiepunt)

 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €1764,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,30 per studiepunt)

 

Overzicht van de interfacultaire opleidingen

 • Faculteit Wetenschappen ism Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

'Master of Science in Bioinformatics':
Voor 60 studiepunten: €1764,10
Gewoon studiegeld (€234,10 vast bedrag + €11,20 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,30 per studiepunt)

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Voor Erasmus Mundus Joint Master Degrees gelden andere regelingen voor studiegeld.

Contact

studiegeld@ugent.be