Studiegeld permanente vorming 2017-2018

Het studiegeld bestaat uit € 234,10 vast bedrag + (in de meeste gevallen) een bijkomend bedrag voor de opleiding.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie
€ 234,10

Beëdigd tolken
basispakket: € 830 (module 1 en 2: € 250, module 3, 4, 5: € 110)
gespecialiseerde modules (extra op te nemen): € 100 per module.

inschrijven aan faculteit

Low Countries Studies
€ 234,10
voor UGent - en exchange studenten: gratis

Religieuze tradities van India
€ 234,10 + € 20 = € 254,10

Faculteit Recht en Criminologie

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 234,10 + € 1115,90 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 234,10 + € 1965,90 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 234,10 + € 2815,90 = € 3050
1 uitstroommodule: € 234,10 + € 765,90 = € 1000
2 uitstroommodules: € 234,10 + € 1615,90 = € 1850

Havenbeheer
€ 980, afzonderlijke modules: € 250
inschrijven aan faculteit

Faculteit Wetenschappen

zie Instituut voor permanente vorming in de wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)
2 academiejaren
€ 234,10 + € 250 = € 484,10 per jaar

Basic Musculoskeletal Ultrasound Course for the Rheumatologist
€ 234,10 + € 605 = € 839,10
voor artsen reumatologie in opleiding: enkel het vast bedrag van € 234,10

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 234,10 + € 40 = € 274,10
voor studenten ingeschreven voor master geneeskunde: enkel het vast bedrag van € 234,10

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en  perinatale kinesitherapie (interuniversitair: UGent - UA - KULeuven - VUB)
€ 4500 voor de 2 jaar samen
inschrijven aan de UA

Endodontologie
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 15000 = € 15234,10 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 234,10 + € 10000

Good Clinical Practice
€ 50
personeelsleden UZ en UGent gratis
inschrijven aan de faculteit

Human Genetics (interuniversitair: UGent - KULeuven - ULB - VUB - UCL - UA - ULG - IPG)
€ 200
inschrijven kan aan elk van de universiteiten behalve aan UGent

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen, inclusief Good Clinical Practice
€ 150, voor personeelsleden UZ en UGent: € 100
inschrijven aan de faculteit

Prenatale echografie en foetale geneeskunde (interuniversitair: UGent - KULeuven - UA - VUB)
€ 1600 (voor 2 jaar)
inschrijven aan KULeuven

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry
€ 234,10 + € 1650 = € 1884,10

Laser and Esthetics in Dentistry
€ 234,10 + € 2500 = € 2734,10

Laser assisted Paediatric Dentistry
€ 234,10 + € 2500 = € 2734,10

Kindertandheelkunde
3 academiejaren,
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 15000 = € 15234,10 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 234,10 + € 10000

Orthodontie
4 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1400 = € 1634,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 25000 = € 25234,10 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 234,10 + € 20000

Parodontologie
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 25000 = € 25234,10 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren
€ 234,10 + € 1665,90= € 1900 per jaar

Audicien
€ 234,10 + € 75 = € 309,10

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma Master of Medicine in de Geneeskunde: € 234,10 + € 200 = € 434,10
Ingeschreven in Master of Medicine in de Geneeskunde (afstudeerjaar): € 234,10 + € 100 = € 334,10

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 234,10 + € 1867 = € 2101,10 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 234,10 + € 18000 = € 18234,10 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
2 academiejaren
€ 234,10 + € 1465,90 = € 1700 per jaar

Sportgeneeskunde
€ 234,10 + € 670 = € 904,10
Mits toestemming kan de student de PEV volgen in 2 jaar in plaats van in 1 jaar:
in jaar 1 betaalt de student € 850
in jaar 2 betaalt de student enkel het vast bedrag

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met UA en VUB) (inschrijven aan faculteit)
€ 1000

Faculteit Ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen

zie UGain - UGent Academie voor Ingenieurs

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 234,10

Residency
2, 3 of 4 academiejaren
€ 234,10 per jaar

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 234,10 per jaar

Vakdierenarts kleine huisdieren
enkel HERinschrijven
2 academiejaren
€ 234,10 + € 50 per opleidingsonderdeel (per jaar)

Vakdierenarts rund
2 academiejaren
€ 234,10 + € 3665,90 = € 3900 per jaar

Vakdierenarts varken
2 academiejaren
€ 234,10 + € 3365,90 = € 3600 per jaar

Inleiding tot de dierfysiotherapie
€ 234,10 + € 1195,90 = € 1430

Dierfysiotherapie paard
€ 234,10 + € 2225,90 = € 2460

Dierfysiotherapie hond
enkel HERinschrijven
€ 234,10 + € 250 = € 484,10

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Armoede en participatie
€ 234,10 + € 350 = € 584,10

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met faculteit Rechtsgeleerdheid)
Basismodule: € 234,10 + € 1115,90 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 234,10 + € 1965,90 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 234,10 + € 2815,90 = € 3050
1 uitstroommodule: € 234,10 + € 765,90 = € 1000
2 uitstroommodules: € 234,10 + € 1615,90 = € 1850

Eerstelijns psychologische zorg (interuniversitair: UGent - KULeuven - VUB)
€ 2500 per jaar
inschrijven aan de KULeuven, inschrijven enkel voor 2de jaar

Gedragstherapie kinderen en jongeren (interuniversitair UGent – KU Leuven)
4 academiejaren
€234,10 + € 2265,90 = € 2500 per jaar

Gedragstherapie volwassenen
4 academiejaren
€234,10 + € 2265,90 = € 2500 per jaar

Groepstherapie vanuit psychoanalytisch perspectief
€234,10 + € 865,90 = € 1100

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB)
€ 1250 per jaar
inschrijven aan de VUB

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€234,10 + € 1015,90 = € 1250 per jaar

Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€234,10 + € 1765,90 = € 2000 per jaar
inschrijven aan de VUB

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
€234,10 + € 1665,90 = € 1900 per jaar

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent - KULeuven - VUB - UA)
€ 234,10 + € 1165,90 = € 1400 per jaar
inschrijven aan de KULeuven

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€234,10 + €1565,90 = € 1800 per jaar
studenten die HERinschrijven (d.i. voor de 3-jarige opleiding) en ingeschreven waren vóór 2017-2018 betalen €234,10 + € 1265,90 = € 1500

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€234,10 + €1565,90 = € 1800 per jaar
studenten die HERinschrijven en ingeschreven waren vóór 2017-2018 betalen € 234,10 + € 1465,90 = € 1700

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
enkel HERinschrijven
2 academiejaren
€234,10 + € 1465,90 = € 1700 per jaar

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Intensive Study Programme on Hybrid breeding
€ 1250
inschrijven aan de faculteit (UGain)

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 234,10

Stage Industrieapotheker
€ 234,10

Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen

Policy and Institutional Analysis in Afghanistan
€ 890,50
inschrijven aan de faculteit

Meer info

zie Facultaire instituten permanente vorming

Contact

studiegeld@ugent.be