Je belastingen en die van je ouders

Per persoon ten laste krijgen je ouders een belastingsvermindering. Wanneer je dit jaar meer verdient dan de bedragen hieronder, dan val je weg als persoon ten laste en verliezen je ouders volgend jaar hun belastingvermindering op hun belastbaar inkomen (meer bepaald op de belastingsvrije som; zie aanslagbiljet ouders) en zullen zij dus meer moeten betalen of minder terug trekken.


Concreet komt het hier op neer:

  • wanneer je ten laste bent van gehuwde ouders, mag je € 3.490 aan nettobestaansmiddelen verdienen.
  • wanneer je ten laste bent van een alleenstaande ouder, mag je € 5.040 aan nettobestaansmiddelen verdienen.

Je nettobestaansmiddelen bereken je als volgt:

  • Tel het belastbaar loon dat je verdiende met een studentencontract en het belastbaar inkomen verdiend met het statuut student-zelfstandige De eerste € 2 910 tel je niet mee.
  • Tel het belastbaar loon dat je verdiende met een ander contract en het belastbaar inkomen als zelfstandige (zonder het statuut van student-zelfstandige) op.
  • Tel 1 en 2 samen en trek van dit bedrag 20% af met een minimum van € 480.
  • Tel je leefloon, ziekte-, werkloosheidsuitkering, ... op.

Je blijft voor de belastingen persoon ten laste van je ouders wanneer je op 1 januari van het jaar waarin je je belastingbrief invult nog thuis gedomicilieerd staat.

Als je nettobestaansmiddelen hoger liggen dan de eerder vermelde grensbedragen, ben je niet meer fiscaal ten laste en zullen je ouders voor jou geen belastingvermindering krijgen.

De belastingvermindering is groter naarmate er meer kinderen ten laste zijn en is ook afhankelijk van de burgerlijke staat van je ouder(s) en van de hoogte van de gemeentebelasting.

Het bedrag van de belastingvermindering ligt tussen 

€ 400 en € 2 700 per kind. 

Wanneer je alimentatiegeld krijgt, dan laat je de eerste schijf van €3.490 vallen en dan dien je 80% mee te rekenen in je bestaansmiddelen. 

Zelf belastingen betalen

Je betaalt zelf belastingen wanneer je meer dan € 13.242,86 bruto belastbaar inkomen hebt.

Ook wanneer je geen belastingen moet betalen, moet je een belastingformulier invullen om je eventueel vooraf betaalde bedrijfsvoorheffing terug te krijgen.
Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen. Dit wordt verplicht afgehouden van je loon door je werkgever.

Je werkgever is verplicht je een fiscale fiche (fiche 281.10) te bezorgen!


Wanneer je werkt met vrijstelling van RSZ, ten belope van 475-dagen, moet je werkgever geen bedrijfsvoorheffing afhouden van je loon.