Verwoord je ideeën helder en exact

Schrijf helder

 • Verwoord je ideeën steeds helder. Vermijd dan ook vage passe-partoutwoorden zoals maken, doen, een ding, enz. Die woorden zijn handig als je niet precies weet wat je wil schrijven, maar op zich zeggen ze weinig.

Schrijf niet ...

Hij meent dat je een mentaliteitswijziging bij mensen niet met de wet doet.

Maar wel ...

Hij meent dat je de mentaliteit van mensen niet via de wet kan veranderen.

 • Vermijd vage, onbepaalde tel-, voornaam- en bijwoorden zoals weinig, enkele, een aantal, verschillende, enz. Jij bent de expert in je onderzoek, dus je moet je bevindingen exact weergeven.

Schrijf niet ...

Momenteel wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van een klinisch neurologisch onderzoek met enkele aanvullende onderzoeken.

Maar schrijf exact hoeveel die 'enkele' inhoudt en wat je bedoelt met 'voornamelijk'.

 • Gebruik hedendaagse woorden. Oubollig of archaïsch taalgebruik maakt een tekst minder helder en toegankelijk

Schrijf niet ...

Aldus dient dit hoofdstuk een onderdeel te omvatten betreffende fysiek geweld.

Maar wel ...

In dit hoofdstuk moet fysiek geweld dan ook aan bod komen.

 • Leg vaktermen enkel uit als een vakgenoot ze niet kent
  bv. meningitis vs. hersenvliesontsteking, natriumchloride vs. zout
 • Schrijf afkortingen eerst voluit
  bv. "The European Platform for Rehabilitation (vanaf nu: EPR)…”

 • Gebruik moeilijke woorden correct
 • Zorg voor een Nederlandse hertaling bij anderstalige termen

Schrijf niet te voorzichtig

Nuanceer maar trek jezelf niet in twijfel

Vermijd woorden als: misschien, eens, mogelijk, vermoedelijk, wellicht, enigszins, waarschijnlijk, eventueel/zullen, kunnen, mogen, schijnen, lijken, blijken, willen, hoeven, voorkomen, gebeuren.

Schrijf niet ...

“Op basis van die weinige gegevens kan voorzichtig geopperd worden dat…”

Maar wel ...

“Ondanks die weinige gegevens kan gesteld worden dat…”